SDM Profesional » Erwin Najamuddin, S.P.

Satuan Kerja:Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo
Pendidikan:S1
Jabatan:Peneliti
Bidang Penelitian:Budidaya Tanaman
E-mail:erwinnajamuddin@pertanian.go.id

Profil