Paket Teknologi » teknologi olahan minuman sari buah nenas papaya

Komoditas:Tanaman Buah-buahan
Tahun:2012
Deskripsi:

Nenas dan Pepaya merupakan komoditas hortikultura. Salah satu ciri komoditas hortikultura antara lain dikonsumsi dalam keadaan segar dan mudah rusak. Teknologi pembuatan sari buah merupakan suatu cara untuk dapat meningkatkan daya simpan produk komoditas hortikultura. Produk sari buah tidak hanya berbahan baku satu jenis buah saja, melainkan dapat dikombinasikan dengan komoditas hortikultura lainnya. Sari buah nenas pepaya merupakan salah satu contoh sari buah hasil kombinasi 2 komoditas hortikultura. Sari buah nenas pepaya mempunyai beberapa keunggulan antara lain mempunyai rasa yang khas, dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama, dan mempunyai kandungan nutrisi yang cukup tinggi. 

 

Keunggulan:
  • Penambahan buah papaya kedalam sari buah nenas, selain meningkatkan kandungan gizinya, sari buah yang dihasilkan menjadi lebih menarik, dapat diproses dengan teknlogi sederhana skala rumah tangga atau UKM.
  • Dengan mengolahnya menjadi sari buah campuran, selaind aya simpan buah papaya dan nanas dapat diperpanjang, juga meningkatnak nilai tambah.
Status:Komersial
Kontak:Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian