Unit Kerja » Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah (BPTP Jateng)

Dr. Ir. Moh. Ismail Wahab, M.Si

Dr. Ir. Moh. Ismail Wahab, M.Si

Kepala Balai

Telp: (024) 6924965-9624967
Fax: (024) 6924965
ismailwhb@litbang.pertanian.go.id

Alamat Kantor:

Jl. BPTP No. 40 Sidomulyo
Ungaran 50519 - Jawa Tengah
Telp: (024) 6924965-9624967
Fax: (024) 6924965
bptp-jateng@litbang.pertanian.go.id, webjateng@litbang.pertanian.go.id
http://jateng.litbang.pertanian.go.id

Tugas Pokok

Melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Fungsi

  • Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
  • Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Organisasi

Unit Kerja ini berada di bawah: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian