Unit Kerja » Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta (BPTP DIY)

Dr. Drs. Sudarmaji, MP

Dr. Drs. Sudarmaji, MP

Kepala Balai

Telp: 0274 - 884662, 514959
Fax: 0274 - 562935
sudarmaji@litbang.pertanian.go.id

Alamat Kantor:

Jl. Rajawali No. 28, Demangan Baru, Karangsari,
Wedamartani Ngemplak, Sleman
Kotak Pos 101
Yogyakarta 50501 - D.I. Yogyakarta
Telp: 0274 - 884662, 514959
Fax: 0274 - 562935
bptp-diy@litbang.pertanian.go.id, bptpdiy@indosat.net.id
http://yogya.litbang.pertanian.go.id

Tugas Pokok

Malaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Fungsi

  • Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
  • Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Organisasi

Unit Kerja ini berada di bawah: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian