Unit Kerja » Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua (BPTP Papua)

Ir. Syafruddin Kadir, MP

Kepala Balai

Telp: 0967 - 591235, 592179
Fax: 0967 - 591235, 592344
s_kadir@litbang.pertanian.go.id

Alamat Kantor:

Jl. Jahim Sentani
PO Box 256
Jayapura 99352 - Papua
Telp: 0967 - 591235, 592179
Fax: 0967 - 591235, 592344
bptp-papua@litbang.pertanian.go.id, lptp-kjb@jayapura.wasantara.net.id
http://papua.litbang.pertanian.go.id

Tugas Pokok

Melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Fungsi

  • Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
  • Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Organisasi

Unit Kerja ini berada di bawah: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian