Varietas » Atmindra

Komoditas:Anggrek
Tahun:2013
Bentuk bunga: Segitiga bulat lepas
Beradaptasi baik: di dataran ketinggian 1000 m dpl.
Hasil bunga: 2-3 spike/tanaman/tahun
Jumlah kuntum bunga: 7-12/ tangkai
Lama kesegaran bunga: 3-4 bulan
Umur tanaman berbunga: 16-77 hari
Warna bunga: Merah ungu
Keterangan: Tipe tumbuh monopodial; Umur tanaman berbunga 16-77 hari; bentuk bunga segitiga bulat lepas; Warna bunga merah ungu; Lama kesegaran bunga 3-4 bulan; hasil bunga 2-3 spike/tanaman/tahun; Jumlah kuntum bunga 7-12/ tangkai; beradaptasi baik di dataran ketinggian 1000 m dpl.
Status: Komersial
Kontak: Balai Penelitian Tanaman Hias