Unit Kerja » Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh (BPTP Aceh)

Ir. M. Ferizal, M.Sc

Ir. M. Ferizal, M.Sc

Kepala Balai

Telp: 0651-7551811
Fax: 0651-7552077
bptp-nad@litbang.pertanian.go.id

Alamat Kantor:

Jln. Panglima Nyak Makam No. 27 Lampineung
Banda Aceh 23125
Telp: 0651-7551811
Fax: 0651-7552077
bptp-aceh@litbang.pertanian.go.id , bptp_aceh@yahoo.co.id
http://nad.litbang.pertanian.go.id/

Tugas Pokok

Melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Fungsi

  • Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
  • Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Organisasi

Unit Kerja ini berada di bawah: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian