Unit Kerja » Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara (BPTP Sumut)

Dr. Khadijah El Ramija, S.Pi., MI.

Dr. Khadijah El Ramija, S.Pi., MI.

Kepala Balai

Telp: 061-7870710
Fax: 061-7861020
bptp-sumut@litbang.pertanian.go.id

Alamat Kantor:

Jln. Jend. Besar A.H. Nasution No. 1B
Medan 20143
Telp: 061-7870710
Fax: 061-7861020
bptp-sumut@litbang.pertanian.go.id , klinikbptpsu@yahoo.co.id
https://sumut.litbang.pertanian.go.id

Tugas Pokok

Melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Fungsi

  • Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
  • Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Organisasi

Unit Kerja ini berada di bawah: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian