Unit Kerja » Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat (BPTP Sumbar)

Dr. Ir. Wahyu Wibawa, MP

Dr. Ir. Wahyu Wibawa, MP

Kepala Balai

Telp: 0755 - 31122, 21054
Fax: 0755 - 31138

Alamat Kantor:

Jl. Raya Padang-Solok Km. 40 Kotak Pos 34 Padang
Solok 25001
Telp: 0755 - 31122, 21054
Fax: 0755 - 31138
bptp-sumbar@litbang.pertanian.go.id , bptp-sukarami@padang.wasantara.net.id
https://sumbar.litbang.pertanian.go.id

Tugas Pokok

Melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Fungsi

  • Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
  • Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Organisasi

Unit Kerja ini berada di bawah: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian