Unit Kerja » Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi (BPTP Jambi)

Dr. Rustam, SP., M.Si

Dr. Rustam, SP., M.Si

Kepala Balai

Telp: 0741 - 40413
Fax: 0741 - 40413
bptp-jambi@litbang.pertanian.go.id

Alamat Kantor:

Jl. Taruna Bumi Panglima
Kotabaru 36000
Telp: 0741 - 40413
Fax: 0741 - 40413
bptp-jambi@litbang.pertanian.go.id , aiatjbi@wasantara.net.id
https://jambi.litbang.pertanian.go.id

Tugas Pokok

Melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Fungsi

  • Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
  • Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Organisasi

Unit Kerja ini berada di bawah: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian