Unit Kerja » Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung (BPTP Lampung)

Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si.

Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si.

Kepala Balai

Telp: 0721 - 701328, 781776
Fax: 0721 - 705273

Alamat Kantor:

Jl. ZA Pagar Alam No. 1A Rajabasa PO Box 6050 Unila Bandar
Bandar Lampung 35145
Telp: 0721 - 701328, 781776
Fax: 0721 - 705273
bptp-lampung@litbang.pertanian.go.id , bptp.lampung@telkom.net
https://lampung.litbang.pertanian.go.id

Tugas Pokok

Melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Fungsi

  • Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
  • Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Organisasi

Unit Kerja ini berada di bawah: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian