Unit Kerja » Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat (BPTP Jabar)

Dr. Rustan Massinai, S.T.P., M.Sc

Dr. Rustan Massinai, S.T.P., M.Sc

Kepala Balai

Telp: 022 - 2786238, 2789846
Fax: 022 - 2786238
rustanmassinai@pertanian.go.id

Alamat Kantor:

Jl. Kayuambon No. 80 Kotak Pos 8495
Lembang 40391
Telp: 022 - 2786238, 2789846
Fax: 022 - 2786238
bptp-jabar@litbang.pertanian.go.id , bptplemb@indo.net.id
https://jabar.litbang.pertanian.go.id

Tugas Pokok

Melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Fungsi

  • Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
  • Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Organisasi

Unit Kerja ini berada di bawah: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian