Unit Kerja » Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta (BPTP DIY)

Dr. Soeharsono, S.Pt, M.Si

Dr. Soeharsono, S.Pt, M.Si

Kepala Balai

Telp: 0274 884662
Fax: 0274 4477052

Alamat Kantor:

Jl. Stadion Maguwoharjo No. 22 Wedomartani Ngemplak Sleman
Yogyakarta
Telp: 0274 884662
Fax: 0274 4477052
bptp-diy@litbang.pertanian.go.id , bptpdiy@indosat.net.id
http://yogya.litbang.pertanian.go.id

Tugas Pokok

Malaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Fungsi

  • Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
  • Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Organisasi

Unit Kerja ini berada di bawah: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian