Unit Kerja » Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur (BPTP Jatim)

Dr. Ir. Catur Hermanto, MP

Dr. Ir. Catur Hermanto, MP

Kepala Balai

Telp: 0341 - 494052, 485056
Fax: 0341 - 471255
bptp-jatim@litbang.pertanian.go.id

Alamat Kantor:

Jl. Raya Karangploso Km. 4 PO Box 188
Malang 65101
Telp: 0341 - 494052, 485056
Fax: 0341 - 471255
bptp-jatim@litbang.pertanian.go.id , bptp-kpl@malang.wasantara.net.id
https://jatim.litbang.pertanian.go.id

Tugas Pokok

Melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Fungsi

  • Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
  • Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Organisasi

Unit Kerja ini berada di bawah: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian