Unit Kerja » Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat (BPTP NTB)

Dr. Awaludin Hipi, M.Si.

Dr. Awaludin Hipi, M.Si.

Kepala Balai

Telp: 0370 - 671312
Fax: 0730 - 671620

Alamat Kantor:

Jl. Raya Paninjauan Narmada 83371 PO Box 1017
Mataram 83010
Telp: 0370 - 671312
Fax: 0730 - 671620
bptp-ntb@litbang.pertanian.go.id , litram@mataram.wasantara.net.id
https://ntb.litbang.pertanian.go.id

Tugas Pokok

Melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Fungsi

  • Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
  • Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Organisasi

Unit Kerja ini berada di bawah: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian