Unit Kerja » Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan (BPTP Kalsel)

Dr. Muhammad Yasin, MP

Dr. Muhammad Yasin, MP

Kepala Balai

Telp: 0511 - 772346, 773193
Fax: 0511 - 772346
bptp-kalsel@litbang.pertanian.go.id

Alamat Kantor:

Jl. Panglima Batur Barat No. 4 Po Box 1832
Banjarbaru 70700
Telp: 0511 - 772346, 773193
Fax: 0511 - 772346
bptp-kalsel@litbang.pertanian.go.id , bptp_kalsel@indo.net.id
http://kalsel.litbang.pertanian.go.id/

Tugas Pokok

Melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Fungsi

  • Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
  • Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Organisasi

Unit Kerja ini berada di bawah: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian