Unit Kerja » Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten (BPTP Banten)

Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP

Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP

Kepala Balai

Telp: 0254 - 281055
Fax: 0254 - 282507
bptp-banten@litbang.pertanian.go.id

Alamat Kantor:

Jl. Raya Ciptayasa Km. 01, Ciruas
Serang 42182
Telp: 0254 - 281055
Fax: 0254 - 282507
bptp-banten@litbang.pertanian.go.id
https://banten.litbang.pertanian.go.id

Tugas Pokok

Melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Fungsi

  • Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
  • Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Organisasi

Unit Kerja ini berada di bawah: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian