Unit Kerja » Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat (BPTP Papua Barat)

Ir. Demas Wamaer, MP

Ir. Demas Wamaer, MP

Kepala Balai


Fax: (0986) 212052
bptp-pabar@litbang.pertanian.go.id

Alamat Kantor:

Jl. Amban Pantai, Waidema-Manokwari, Papua Barat
Manokwari
Fax: (0986) 212052
bptp-pabar@litbang.pertanian.go.id
https://papuabarat.litbang.pertanian.go.id

Tugas Pokok

Melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Fungsi

  • Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
  • Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Organisasi

Unit Kerja ini berada di bawah: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian