Varietas » Dega 1

Komoditas:Kedelai
Tahun:2016
Asal: Silang tunggal antara Grobogan dan Malabar
Potensi Hasil: 3,82 ton/ha
Tipe tumbuh: Determinit
Umur berbunga: 29 hari
Umur masak: 71 hari
Keterangan: SK Mentan : 620/Kpts/TP.030/9/2016
Asal : Silang tunggal antara Grobogan dan Malabar
Tipe tumbuh : Determinit
Umur berbunga : ±29 hari
Umur masak : ±71 hari (69-73 hari)
Warna hipokotil : Ungu
Warna epikotil : Ungu
Warna daun : Hijau
Warna bunga : Ungu
Warna bulu : Coklat
Warna kulit polong : Coklat muda
Warna kulit biji : Kuning
Warna kotiledon : Ungu
Warna hilum : Coklat
Bentuk daun : Oval
Ukuran daun : Sedang
Percabangan : Bercabang (1?3 cabang/tanaman)
Jumlah polong per tanaman : ±29 polong
Tinggi tanaman : ±53 cm
Kerebahan : Tahan rebah
Pecah polong : Agak tahan pecah polong
Ukuran biji : Besar
Bobot 100 biji : 22,98 gram
Bentuk biji : Lonjong
Kecerahan kulit biji : Cerah
Potensi hasil : 3,82 ton/ha (pada KA 12%)
Hasil biji : 2,78 ton/ha (pada KA 12%)
Kandungan protein : 37,78% BK
Kandungan lemak : 17,29% BK
Ketahanan terhadap hama dan penyakit : Agak tahan terhadap penyakit karat daun (Phakopsora pachirhyzi Syd), rentan terhadap hama ulat grayak (Spodoptera litura F.)
Keterangan : Adaptif lahan sawah
Pemulia : Novita Nugrahaeni, Purwantoro, Gatut Wahyu A.S., Titik Sundari, dan Suhartina
Peneliti : Eryanto Yusnawan, Kurnia Paramita S., Erliana Ginting, Abdullah Taufiq, Alfi Inayati, Rahmi Yulifianti
Pengusul : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Status: Komersial
Kontak: Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi